Hoe ga je om met jouw irritaties?

Ergernissen of irritaties in relaties zijn bijna niet te voorkomen. Maar hoe ga je ermee om? Spreek je irritaties direct uit of kies je ervoor te zwijgen? In het laatste geval kunnen door de bekende druppel emoties te hoog oplopen en kun je niet meer redelijk reageren. Er is een nuanceverschil in directheid of het ‘laat maar waaien’ gedrag. Waarom is dit nu zo belangrijk voor jou en je relatie en hoe pak je dat aan?

Explosief reageren door verborgen irritaties

De irritaties borrelen al een tijdje en ineens reageer je heel boos, terwijl de aanleiding van je reactie iets onbenulligs kan zijn. Een simpel verzoek of puntje van kritiek doet je heftig en onbeheerst reageren. Ergens weet je het, maar toch kun je ook niet ophouden. Je wil je punt maken omdat je je al te lang ergert en de ander dit niet ziet. Een lichte bries krijgt orkaankracht en voor je het weet krijgen jullie ruzie. Precies datgene wat je graag wilde voorkomen, want daarom heb je al te lang je irritaties verzwegen. Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Je partner schrikt van jouw plotselinge reactie. Hij/ zij weet niet dat jij je ergert en heeft ook geen gelegenheid gekregen om te weten wat er aan de hand is en er samen over te praten. Maar je gaf toch genoeg hints? Met verbale of non-verbale reacties die ergernissen niet exact benoemen, kun je niet verwachten dat het voor de ander duidelijk is. Probeer voor jezelf te achterhalen waar de irritatie vandaan komt. Is het echt zo vervelend en heeft dat een onderliggende oorzaak door jouw persoonlijke ervaringen? Wat kun je zelf veranderen om je minder snel geïrriteerd te voelen? Bespreek je gedachtegang en bevindingen met je partner op een rustig moment. Iets kleins hoeft niet groot te worden als er duidelijkheid ontstaat waarom je je zo irriteert. Relativeren en humor kunnen ook helpen. Dit wil overigens niet zeggen dat irritaties er niet mogen zijn. Ergernissen geven inzicht wat een situatie met je doet.

Irritaties door onuitgesproken verwachtingen

Herken je jezelf of je partner wel eens in deze uitspraken: “Je begrijpt niet wat ik voel”, of: “Waarom zie je niet dat ik het al zo druk heb, een beetje meer hulp is toch niet te veel gevraagd?” De onuitgesproken verwachtingen die niet worden waargemaakt stellen teleur en de irritaties houden stand of nemen in proportie toe.

Een goede manier om met elkaar te praten zonder direct in de verwijtende sfeer te belanden is een verzoek te doen. Bijvoorbeeld: “Ik zou het fijn vinden als je mij af en toe zou vragen of je mij ergens mee kunt helpen, of dat je aan mij vraagt hoe je met me mee kunt denken, zodat ik meer tijd en ruimte voor mezelf heb naast alle drukke werkzaamheden.”

Hierdoor heeft de ander ruimte om met je mee te denken en te kunnen reageren. We zijn vaak geneigd om genoemde irritaties als kritiek en persoonlijke aanval te beschouwen en reageren dan verdedigend. Als jullie elkaar tijdig betrekken in het delen van gevoelens ontstaat er gemakkelijker een open gesprek en meer begrip voor elkaar. Het is de toon die de muziek maakt.

Waar komen de irritaties vandaan en wat kun je eraan doen?

Het ontstaan van irritaties kan een dieperliggende oorzaak hebben. Je niet voldoende gehoord of gewaardeerd voelen is een voorbeeld daarvan. Dit kan terug te leiden zijn naar je jeugd en/of door nare ervaringen. Hoe creëer je ruimte om gevoelens veilig uit te kunnen spreken als je niet voldoende hebt geleerd hoe dit op een respectvolle, effectieve manier kan?

Ervaar je irritaties die negatieve invloed hebben op jullie relatie? Het is zinvol om hiermee aan de slag te gaan.

Wil je met mij onderzoeken waar je irritaties vandaan komen en hoe je ermee om kunt gaan?

Irritatie is iets dat je jezelf aandoet.


Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06 1778 1668   www.jan-van-eck-counselling.nl