Privacy Verklaring Coach – Counsellor Jan van Eck

Privacy verklaring – Privacybeleid praktijk J.J.M. Van Eck (JAN VAN ECK COUNSELLING)

De inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei 2018 heeft consequenties voor het beheer van toevertrouwde gegevens. Met deze privacyverklaring beoog ik inzicht te geven in de soort informatie die bewaard wordt, hoe die opgeslagen wordt en hoe die beveiligd is.

Vastgelegde gegevens

  • Gegevens die worden beheerd in het kader van JAN VAN ECK COUNSELLING bestaan uit:
  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummers, zowel vaste verbinding alsook mobiele telefoon
  • Mailadres
  • Door J.J.M. Van Eck tijdens de sessies gemaakte gespreksverslagen
  • E-mailcorrespondentie

Wijze van vastleggen

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en emailadressen worden elektronisch opgeslagen in een z.g. contactenbestand op mijn computer. Kopieën van dit bestand staan opgeslagen op mijn externe harde schijf.
Emailcorrespondentie wordt eveneens vastgelegd op bovengenoemde wijze net als de gespreksverslagen.

Beveiliging van toevertrouwde gegevens

Mijn computer is met een wachtwoord beveiligd en is ondergeschikt aan met aparte wachtwoorden beveiligde modems.
Papieren informatie ligt in een afgesloten kluis, die niet voor derden toegankelijk is.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn voor vastgelegde gegevens is gelijk aan de duur van de behandelrelatie. Bij beëindiging daarvan wordt alle informatie vernietigd. Als onduidelijkheid bestaat of de relatie nog actief is wordt na maximaal 1 jaar alle informatie vernietigd.

Wijze van vernietiging

Vernietiging van elektronisch vastgelegde gegevens vindt plaats door handmatig verwijderen van de gegevens uit het contactenbestand.
De in de computer opgeslagen emailcorrespondentie wordt handmatig verwijderd.
Papieren informatie wordt middels een shredder vernietigd.

Recht op ‘vergeten worden’

Als om welke reden dan ook de vernietiging van persoonlijke gegevens verlangd wordt, volstaat een verzoek daartoe middels een email aan jan.van.eck@tele2.nl. Na ontvangst zal alle informatie worden vernietigd, voor zover niet strijdig met overige wetgeving (bijvoorbeeld bewaarplicht fiscus).

Inzage van gegevens

Jan (J.J.M.) Van Eck verstrekt desgewenst inzage in de vastgelegde gegevens.

Niet verhandelbaarheid van data

Alle vastgelegde data zullen niet aan derden verkocht worden. Aan derden wordt geen inzage verleend.

Toestemming vastleggen beeldmateriaal

Bij toezending van beeldmateriaal (foto’s, video’s e.d.) is een expliciete toestemming vereist voor het opslaan van dat materiaal. Indien deze ontbreekt wordt beeldmateriaal bij ontvangst terstond vernietigd.

Toestemming vastleggen gespreksverslagen

Tijdens de sessies kan door cliënten gedeelde informatie (geen enkele uitgezonderd) opgenomen worden in een gespreksverslag. Vooraf wordt schriftelijk toestemming gevraagd. Zonder deze toestemming wordt de behandelrelatie beëindigd en alle reeds in bezit zijnde informatie vernietigd.

Contact

J.J.M. Van Eck
Krammer 42
2401 DK  Alphen aan den Rijn
E-mail: jan.van.eck@tele2.nl
Telefoon: +31617781668