Wat is Counseling (Counselling)

Coaching – Relatietherapie – Counseling

Wat is counseling (counselling)

Coaching en relatietherapie is meer bekend dan counseling. Counseling gaat dieper op de gevoelens in en helpt mensen die écht iets willen veranderen aan hun leven. Dat gaat in de vorm van gesprekken, waarin de counselor vooral een begeleidende rol heeft.

De gesprekken zijn erop gericht om je eigen oplossingen te laten vinden. Ik help je om het vraagstuk met een nieuwe blik te bekijken, en om inzicht te krijgen in jouw denkpatronen en reflexen. Maar ook om je eigen – soms onvermoede – talenten te ontdekken. Zo krijg je de instrumenten om zelf het probleem aan te pakken.

Dit vraagt veel van jou! Het is niet altijd gemakkelijk om eerlijk – zonder oordelen – naar jezelf te kijken, het vraagt inzet en doorzettingsvermogen. Ik bied geen kant-en-klare oplossingen, ik activeer, stimuleer en motiveer je om zelf stappen te ondernemen.

De geest zoekt maar het is het hart dat vindt

George Sand

Hoe gaat counseling – relatie therapie in zijn werk?

We gaan gelijk in gesprek waarin je over jezelf, over je situatie en over het probleem waar je mee zit vertelt. Ik stel vragen om je op weg te helpen en luister zonder oordeel of commentaar. In dit gesprek zullen we al een doel of meerdere doelen formuleren waar je naar toe gaat werken. Dit doel blijft de rode draad tijdens het gesprek of eventuele vervolggesprekken.

Het kan zijn dat één counselinggesprek al voldoende is, maar meestal volgen er nog een aantal gesprekken (in de praktijk meestal drie tot vier). Mijn vragen laten je het probleem vaak van onverwachte kanten zien. Waar je eerst vastzat in bepaalde gedachten, ontstaat nu lucht en ruimte. Met creativiteit en humor kun je dan het probleem op nieuwe manieren benaderen.

Inzicht in het probleem is een eerste, hele belangrijke stap. Na deze stap zoeken we samen een manier om ermee om te gaan, stappen zetten op een manier die bij jou past. De bereidheid tot het oplossen van de relatieproblemen is uiteraard cruciaal wanneer je een gesprek aangaat met een relatie therapeut.

Tijdens het hele traject wordt steeds je eigen probleemoplossende vermogen aangesproken en versterkt. Zo kun je nu en in de toekomst zelf, op je eigen manier, je leven richting geven.

Uiteraard is alles wat we bespreken tijdens de relatie therapie vertrouwelijk. Als counselor heb ik geheimhoudingsplicht.

In het verleden gebeurt niets meer

Echart Tolle

Je kunt het licht niet ontdekken door de duisternis te analyseren.

Wayne Dyer

Mijn oor – symbool van counseling

Mijn oor staat symbool voor mijn manier van werken: op basis van mijn integriteit écht luisteren naar jou. Daarbij staan de volgende aspecten centraal:

Empathie

Empathie staat voor mijn wil om je te begrijpen. Door actief naar je te luisteren en terug te koppelen weet en voel je of ik je ook daadwerkelijk begrijp. Hierdoor ontstaat bij jou inzicht in jouw blokkades en ontstaat er begrip voor jouw remmingen en kun je ermee aan de slag.
Empathie richt zich voornamelijk op jouw emoties: jouw ervaringen en belevingen. Als je deze gevoelens gaat herkennen en erkennen wordt het voor je mogelijk om vanuit dat inzicht problemen te lijf te gaan of vragen te beantwoorden.
Als ik dus op jouw gevoel reflecteer en begrip heb voor de emoties en belevingen, helpt dit je om je te concentreren (focussen) op jouw eigen innerlijke ervaringen. Dit levert de nodige herkenning en erkenning op; belangrijk bij het oplossen van problemen of het vinden van antwoorden op vragen.

Onvoorwaardelijke acceptatie

Acceptatie is gericht op jouw gedachten, gevoelens en belevingen. Doordat ik dit van jou accepteer leer je dat je je eigen gedachten, gevoelens en belevingen ook mag accepteren, je dit niet weg hoeft te drukken zodat je open mag worden voor je eigen ‘zijn’. Hierdoor wordt het voor je mogelijk om jouw persoonlijke groei en ontwikkeling te hervatten.

Congruentie

Je mag ervan uitgaan dat ik oprecht ben in hetgeen ik aan jou vertel. Door mijn manier van counselen mag je jezelf zijn met al datgene wat je innerlijk denkt, voelt en beleeft.

Relatietherapeut Counseling Jan Van Eck Luisterend Oor

Je hebt geen relatie met je partner, je heb een relatie met het beeld dat je van je partner hebt.

Nin Sheng

Counseling of Counselling?

Opmerking: volgens de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling is de schrijfwijze ‘counselling’; volgens Wikipedia en het Groene Boekje moet dit echter ‘counseling’ zijn. Voor het gemak hanteer ik de schrijfwijze ‘counseling’.

RELATIETHERAPIE

Relatie- en huwelijksproblemen die ik als relatie therapeut (relatiecoach) vaak behandel zijn o.a.:

  • angsten
  • manipulatie
  • niet gehoord worden / niet begrepen voelen
  • vertrouwensproblemen / ​wantrouwen
  • onzekerheid
  • (voor)oordelen
  • onmacht
  • niet meer weten hoe de ander te bereiken