Relatietherapeut Jan van Eck – werkwijze relatie therapie

Hoe gaat counseling – relatie therapie in zijn werk?

Hoe werkt relatietherapie – counseling?

Relatietherapeut Jan van Eck gaat gelijk in gesprek waarin je over jezelf, over je situatie en over het probleem waar je mee zit vertelt. Ik stel vragen om je op weg te helpen en luister zonder oordeel of commentaar. In dit gesprek zullen we al een doel of meerdere doelen formuleren waar je naar toe gaat werken. Dit doel blijft de rode draad tijdens het volgende gesprek of eventuele vervolggesprekken.

Het kan zijn dat één counselingsgesprek al voldoende is, maar meestal volgen er nog een aantal gesprekken (in de praktijk meestal drie tot vier gesprekken). Mijn vragen laten je het probleem vaak van onverwachte kanten zien. Waar je eerst vastzat in bepaalde gedachten, ontstaat nu lucht en ruimte. Met creativiteit en humor kun je dan het probleem op nieuwe manieren benaderen.

Lees ook mijn blog met relevante artikelen

De grootste beslissingen in je leven neem je op gevoel

Sean French

Inzicht in het probleem is een eerste, hele belangrijke stap. Relatie- en huwelijksproblemen die ik als relatie therapeut (relatiecoach) vaak behandel zijn o.a.:

  • zich onveilig voelen
  • gemanipuleerd worden / zelf manipuleren
  • wel of niet meer doorgaan met de relatie
  • belemmerd voelen om zichzelf te ontplooien
  • zingeving (van het werk/ het leven)
  • tegenwerking ondervinden

Na deze stap zoeken we samen een manier om ermee om te gaan, stappen te zetten op een manier die bij jou past. De bereidheid tot het oplossen van de relatieproblemen is uiteraard cruciaal wanneer je een gesprek aangaat met een relatie therapeut. Op de pagina voor wie? vind je meer voorbeelden van relationele problemen die ik vaak behandel in mijn praktijk.

Tijdens het hele traject wordt steeds je eigen probleemoplossende vermogen aangesproken en versterkt. Zo kun je nu en in de toekomst zelf, op je eigen manier, je leven richting geven.

Uiteraard is alles wat we bespreken tijdens de relatie therapie vertrouwelijk. Als counselor heb ik geheimhoudingsplicht.

Het is niet verplicht te antwoorden als iemand om ruzie vraagt

Olaf Hoenson

Relatietherapeut Relatietherapie Jan Van Eck