Rationeel en gevoelsmatig: is dit in een gezonde relatie mogelijk?

In een relatie waarin een gevoelsmens samen is met een rationeel ingestelde partner, kan voor beiden een uitdaging zijn in communicatie. Jij wil begrip en medeleven, maar je partner denkt al in oplossingen, of andersom. Jij maakt je druk om zijn of haar emotionele afwezigheid, je partner is gewoon moe, meer niet. Of hij/zij heeft even geen ruimte en is met zijn/haar gedachten ergens anders. Herken je dit?

Hoe uiten irritaties zich door verschil in ratio en gevoelens?
Opvallende uitspraken met onderliggende boodschappen naar elkaar, zijn bijvoorbeeld van een gevoelsmens tegen de partner die rationeel denkt en reageert:  “Jij begrijpt mijn gevoelens niet, je denkt alleen maar in oplossingen.”, “We praten niet echt met elkaar, ik voel me niet door jou gehoord.”, “Je vindt dat ik doordraaf, maar ik kan mijn gevoelens niet zomaar naast me neerleggen.”
Voorbeelden van een rationeel ingesteld mens tegen de partner die als gevoelsmens reageert: “We kunnen het toch gewoon oplossen, maak het niet zo zwaar.”, “Je reageert meteen emotioneel als ik iets aankaart, dus zeg ik maar niets.”, “Je moet je gewoon over je gevoelens heen zetten, maak je niet zo druk.”
Er is geen goed of fout. Er is slechts sprake van een miscommunicatie, omdat jullie elkaars manier van reageren niet goed begrijpen. Ieder mens heeft unieke karaktereigenschappen en daar is niets mis mee. Het gaat erom dat jullie dit van elkaar accepteren en respecteren. In moeilijke situaties komen de verschillen vaak sterker tot uiting.  Dan valt het extra op dat jij heel anders met verdriet, boosheid en teleurstelling omgaat, dan jouw partner. Toch hebben jullie wel ooit voor elkaar gekozen. Vraag jezelf eens af; waren deze verschillen in persoonlijke eigenschappen toen opvallend? Hadden jullie daar last van? Kennelijk niet, anders waren jullie misschien al niet meer bij elkaar.

.

Onbewuste triggers

Als eerste is het goed om te weten waarom jullie anders omgaan met bepaalde situaties. Voor een groot deel is dit karakter bepalend, maar ook opvoeding en levenservaringen spelen een rol. Bijvoorbeeld als je uit een gezin komt waar emoties niet ter sprake kwamen. Je leert dan als kind al, dat je situaties moet accepteren of praktisch proberen op te lossen. Erover praten helpt immers niet. Je hebt op deze manier geleerd om gevoelens niet te uiten, maar rationeel te reageren en te handelen. Als jouw partner in de opvoeding heeft meegekregen dat emoties wel bespreekbaar zijn, dan kan dit verschil bij jullie als twee volwassen mensen in jullie relatie opvallend aanwezig zijn. Het kan zelfs voor de denker en doener irritant zijn als jij wel zo gemakkelijk over je gevoelens kan praten, want misschien zou jouw partner dat ook wel willen. Andersom zou jij als gevoelsmens misschien wel eens willen dat je minder diep voelt, maar ook meer met je verstand kan reageren, zoals je partner. Dit kunnen triggers zijn die onbewust meespelen en irritaties bij elkaar versterken.

Elkaar positief versterken

Je kunt elkaar als rationeel mens en gevoelsmens, ook versterken en juist positief uitdagen. Daarvoor is ten eerste inzicht nodig in de oorsprong van jullie eigen manier van reageren. Als jij weet van je partner, dat hij of zij wel begrip wil hebben voor jouw gevoelens, maar dit gewoonweg niet goed kan, dan zal jouw irritatie verminderen. Het is geen onwil of desinteresse in jou, het is onmachtig zijn. Als je dit weet, helpt het niet om als gevolg van deze wetenschap, minder je gevoelens met je rationele partner te delen. Probeer juist te voorkomen dat jullie nog verder langs elkaar heen gaan praten. Blijf als gevoelsmens je emoties maar noemen en blijf rationeel zoals je situaties bekijkt, uiten naar je partner. Humor en relativeren is een goed hulpmiddel. Hierin kun je ook laten zien dat je elkaars eigenschappen accepteert. “Als jij nu een oplossing bedenkt, dan ga ik bij mezelf na of dit acceptabel is”. We zijn vaak geneigd om gedrag in te vullen voor een ander, temeer in een relatie, want je denkt de ander door en door te kennen. Maar de kunst in een gezonde relatie is juist om elkaar te blijven uitdagen en te versterken. We zijn nooit uitgeleerd en investeren in je relatie heeft altijd een toegevoegde waarde.
Willen jullie je relatie verbeteren en op rationeel- en emotioneel gebied weer naar elkaar toegroeien?

Willen jullie samen met mij dit onderzoek gaan doen?

Het verstand waarschuwt ons wat we moeten vermijden. Het hart zegt ons wat we moeten doen.

Joseph Joubert


Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06 1778 1668   www.jan-van-eck-counselling.nl