Opvoeden is het leven voorleven

Wat een prachtig fenomeen: nieuw leven. Na negen lange maanden heb je een kleintje dat je hart doet overstromen met geluk. Ze worden ouder en ouder en ineens is je ‘kleintje’ een volwassene Behalve trots als ouder is het ook heel normaal om gevoelens van spanning, angst of stress te voelen. Bij het ouder worden van je kind komen tenslotte een boel verantwoordelijkheden kijken. Je bent verantwoordelijk voor hun gezondheid en welvaren. Daarbovenop ben je ook hun eerste en voornaamste voorbeeld.

Nieuwe gevoelens

Bij alle ouders komt op een punt die diepgewortelde twijfel de kop opsteken: doe ik het wel goed? Geef ik mijn kind de optimale handvatten om zich te ontwikkelen? Stimuleer ik hem wel voldoende, communiceer ik wel op de juiste manier met ze? Je zult zonder twijfel stuiten op je eigen beperkingen en onvermogen in de opvoeding. Naarmate je kind ouder wordt zul je erkennen dat er gebieden zijn waarin je ze beter had kunnen ondersteunen. Het is goed om hierbij stil te staan en hier gezond mee om te kunnen gaan. Erken je gebreken, herken wat je nu nog kunt doen om er alsnog voor ze te zijn.

Ongevraagd advies

Er zijn zoveel zelfhulpboeken en adviezen van vreemden op het internet. Het kan lastig zijn om je hier doorheen te worstelen. Natuurlijk is het goed om deze adviezen tot je te nemen, maar uiteindelijk ligt de keuze bij jezelf. Laat je niet beïnvloeden door de honderden artikelen, Facebook comments en Youtube video’s. Al deze ouders doen wat het beste bij hun opvoeding past en jij zou precies hetzelfde moeten doen. Zeker als je hier gevoelig voor bent, kan dit alleen maar voor meer stress zorgen. Als ouder is het werkelijk het beste om te doen wat voor jou goed voelt. We spreken niet voor niks van een ‘ouderlijk instinct’. Maak keuzes naar aanleiding van wat goed voelt en wat jij denkt dat het beste is voor jullie gezin.

Een veilige omgeving

Het allerbelangrijkst voor je kind is dat hij opgroeit in een omgeving waarin hij wordt gestimuleerd om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Een omgeving waarin hij zich veilig en geborgen voelt. Ondanks de meningen die mensen zullen hebben over je opvoeding en opvoedkundige keuzes, is het het beste om te blijven bij wat jij (en je partner) voelen wat goed is. Veel veranderingen zullen je kind alleen maar verwarren en dit zal gevoelsmatig zorgen voor een onstabiele omgeving. Het zelfvertrouwen dat jij hebt in de opvoeding zal aflaten op je kindje. Zelfreflectie is heel belangrijk in dit proces. Je kind zal ongetwijfeld dingen van jou (en je partner) weg hebben. Dit kan heel leuk, maar ook heel confronterend zijn, omdat je kind je onbewust een spiegel voorhoudt van wie jij bent. Ben jij ongedurig en verlies je snel je controle, dan bestaat de kans dat je kind dit over gaat nemen. Door jezelf door en door te kennen, zul je merken dat je beter kunt anticiperen waar je kind behoefte aan heeft.

Wil je samen met mij jouw onderzoek doen?


Opvoeden is een kind de ruimte geven onrijp te zijn.

Fons Jansen


Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06 1778 1668   www.jan-van-eck-counselling.nl