Omgaan met bindings- en verlatingsangst

Een relatie gaat gepaard met onzekerheden en angsten. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn om de ander te verliezen, of verlaten te worden. Bindingsangst en verlatingsangst zijn twee veel voorkomende angsten die een relatie in de weg kunnen zitten. Je kunt je dan erg afhankelijk opstellen, aanhankelijk of behoeftig gedragen, wat voor frustraties bij je partner kan zorgen. Bovendien kan het ertoe leiden dat je je niet geheel kunt openstellen. Je gaat je anders gedragen dan wie je werkelijk bent.

Verlatingsangst

Heb je zo vaak je neus gestoten, dat je bang bent voor een nieuwe afwijzing? Voel je je vaak jaloers of onzeker binnen een relatie? Ben je constant op zoek naar bevestiging bij je partner? Is eenzaamheid en alleen achterblijven je grootste angst? Doe je er daarom alles aan om je partner te behagen, ten koste van jezelf? Dan is de kans groot dat je last hebt van verlatingsangst.

Bindingsangst

Bindingsangst is de angst om je met de ander te verbinden, vaak uit angst om iemand kwijt te raken. Partners van mensen met bindingsangst voelen zich al snel verstikt of benauwd en hebben het gevoel hun keuzevrijheid kwijt te raken. Mensen met bindingsangst kampen vaak met onzekerheden en twijfels, angst om niet in de juiste relatie te zitten, angst voor een ongezonde relatie, hebben moeite om mensen te vertrouwen of zijn bang om verveeld te raken. Ze durven daarom geen intieme of langdurige verbinding aan te gaan. Bindingsangst bestaat niet alleen in relaties maar ook in werk of een vaste woonplek.

Invloed van het verleden

Bindings-en verlatingsangst kan te maken hebben met gebeurtenissen uit het verleden. Vaak heeft dit de oorsprong in het gezin waarin je opgegroeid bent. Had je tijdens het opgroeien te maken met een ingewikkelde gezinssituatie, zoals verlating of afwezigheid van een ouder, onveilige hechting, trauma, misbruik of ontrouw? Wanneer je als kind bijvoorbeeld nauwelijks aandacht hebt gekregen, kan dit ervoor zorgen dat je je in je relaties aanhankelijk opstelt en er alles aan doet om aandacht te krijgen. En als je vertrouwen vaak geschonden is of je vaker erg bent gekwetst, kan het lastig zijn om je weer te hechten, jezelf open te stellen voor iemand en iemand te vertrouwen.

Omgaan met angst

Benoem je angst: waar ben je bang voor? Houd je mensen op een veilige afstand omdat je bang bent om gekwetst of verlaten te worden? Of ben je niet bereid om je vrijheid en onafhankelijkheid op te geven? Durf je angst onder ogen te komen en bespreek dit met je partner om een manier vinden om de ruimte te krijgen die je nodig hebt. Probeer de patronen en dieperliggende oorzaak te herkennen. Waar komt de angst vandaan en wat doe je als iemand te dichtbij komt? Wanneer je je hiervan bewust bent, kun je beter de regie over je leven nemen en voor ander gedrag kiezen dat bij je past. Bewustwording en acceptatie zijn belangrijke stappen: je angst mag er zijn!

Wil je samen met mij jouw onderzoek doen?


Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.

Martin Luther King


Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06 1778 1668   www.jan-van-eck-counselling.nl