Hoe ga je om met meningsverschillen?

Het is niet erg om het niet altijd met je partner eens te zijn. Sterker nog: dit is onmogelijk, want jullie zijn verschillende mensen. Op een gegeven moment zal je hier in je relatie tegenaan lopen. Niet iedereen kan hier even goed mee omgaan. De een wil de ander misschien overtuigen van zijn mening, of kan het niet accepteren dat de partner een andere mening heeft. Ook kan er een situatie ontstaan waar de een bang is om een eigen mening te geven, omdat hij/zij conflict wil vermijden. Het kan moeilijk zijn om tegen de mening van je partner in te gaan of toe te geven dat je er anders in staat. Counseling of relatietherapie kan je beter leren omgaan met meningsverschillen.

Conflicten voorkomen

Discussies zijn onvermijdelijk, maar wanneer je vastzit in een patroon waar je telkens in (dezelfde) discussie treedt, kan dit voor veel frustratie zorgen. Het is daarom goed om je bewust te zijn van terugkerende kwesties. Worden vaak dezelfde argumenten gebruikt of zijn er onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden die steeds terugkomen? Door de oorzaak van het probleem te herkennen, kun je het patroon doorbreken. Wanneer dit niet alleen lukt, kan counseling hier duidelijkheid in geven.

Aannames bevragen

Vaak ontstaan conflicten uit problemen in de communicatie. In het algemeen gaan mensen te veel af op de buitenkant. Men heeft bepaalde verwachtingen en aannames, waardoor allerlei misvattingen kunnen ontstaan. Counseling benadrukt om meer naar het innerlijk te kijken en niet alleen naar wat je ziet en hoort. Mensen hebben de neiging om hun gedachten gelijk te geven, zonder na te gaan of hun aannames kloppen. Communicatie staat hierbij centraal: wees open en eerlijk naar jezelf en de ander. Alleen zo creëer je een omgeving waarin iedereen veilig hun mening kan uiten.

Neem het niet persoonlijk

Dat een meningsverschil voor conflict kan zorgen, ligt vaak niet aan het meningsverschil zelf, maar de manier waarop we het ervaren. We vatten een meningsverschil vaak persoonlijk op, of ervaren het als een aanval, kritiek of oordeel op wie we zijn en wat we denken. Wanneer beide partners iets anders belangrijk vinden, kan dit gaan botsen. Daarnaast laat het zien dat je partner anders is dan jij en dat dit verder oké is. Je kunt boos worden dat jouw mening niet gedeeld wordt en je partner niet aan jouw kant staat.

Elkaar leren begrijpen

Een verschil in inzicht kan jullie uitdagen om dingen van een andere kant te bekijken. Het is een kans om je partner beter te leren begrijpen. Het is daarom belangrijk om de mening van de ander te respecteren, te accepteren dat verschillen er mogen zijn, deze serieus te nemen en naar elkaar te luisteren.

Andere mening respecteren

Het is belangrijk bewust te zijn dat iedereen recht heeft op zijn mening. Het ene inzicht is namelijk niet belangrijker dan de andere. Vaak zijn mensen geneigd om hun eigen positie te verdedigen en kan er een machtsstrijd ontstaan, maar het doel is juist om elkaars standpunten te begrijpen. Wat is de achterliggende oorzaak van jouw reactie? Voel je je aangevallen door je partner en reageer je hierdoor boos of schiet je in de verdediging? Hoe belangrijk is het voor je om je mening te geven?

Wil je samen met mij jouw onderzoek doen?


Als je verlamd raakt door wat een ander over je zegt, dan beschouw je zijn mening over jou belangrijker dan jouw mening over jezelf.

Wayne Dyer


Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06 1778 1668   www.jan-van-eck-counselling.nl