Echt leren luisteren naar elkaar

We praten graag, maar luisteren we ook echt naar elkaar? Goed luisteren versterkt de band tussen jou en je partner. De ander zal het waarderen als je écht en actief luistert. Hoe beter je erin wordt, hoe waardevoller je zult zijn voor je partner. En  des te hoger de kwaliteit van je relatie. Daarnaast vergaar je kennis en word je  wijzer. En zeg nu zelf: hoe irritant is het om je verhaal drie keer opnieuw te moeten vertellen? Dat wil jij voor jezelf en voor je partner voorkomen.

Tijd voor elkaar nemen

Na verloop van tijd kan de open communicatie tussen jou en je partner verdwijnen. Door overvolle agenda’s vanwege allerlei verplichtingen zoals werk, sporten en sociale activiteiten hou je nauwelijks fut over en plof je met je laatste restje energie neer op de bank of ga je doodmoe naar bed. Er is weinig tijd en energie meer om aandachtig naar de ander te luisteren, wat je relatie uiteindelijk weinig tot geen goed zal doen.

Automatisch luisteren?

Je kunt denken dat luisteren een automatisch proces is waaraan je geen aandacht hoeft te besteden. Maar niets is minder waar. Als je denkt dat horen en luisteren hetzelfde is, zou dit nog wel eens een grote bron van communicatieproblemen kunnen zijn. Er is namelijk een groot verschil tussen horen en luisteren. Horen is slechts het inzetten van je zintuig ‘gehoor’. Je signaleert geluiden en geeft mogelijk een reactie waaruit blijkt dat je het gehoord hebt. Maar luisteren vergt meer aandacht.

Luisteren in plaats van horen

Wanneer je luistert, ben je niet alleen geluid aan het opvangen, maar zet je je in om bewust te worden van wat het is dat je hoort. Je neemt waar, probeert het gehoorde te interpreteren en aan te voelen wat de ander je wil zeggen. Als je het begrijpt en er inhoudelijk met respect op reageert, pas dan kan er sprake zijn van goede communicatie. Dat klinkt makkelijk, maar dat is het in veel gevallen helemaal niet. Maar gelukkig kunnen we de kunst van het converseren leren. Er zit een goede luisteraar in ons allemaal. Het hangt alleen af van de wil en van het vermogen om de tijd te nemen om te horen, interpreteren en begrijpen wat de ander zegt.

De kunst van het leren luisteren

Actief luisteren kun je leren en oefenen. Belangrijk daarbij is dat je aandacht hebt voor je partner. Toon belangstelling, vermijd afleiding, stel vragen en neem een open houding aan. Op die manier ontwikkel je je emotionele intelligentie. Stel dus geen vragen die je al voor de ander kunt invullen. Onderbreek de ander ook niet en verander niet zomaar van gespreksonderwerp. Neem de tijd om door te vragen en om de ander proberen te begrijpen en aan te voelen.

Echt aanhoren

Een belangrijke factor in goed luisteren zit hem erin de ander serieus te nemen en echt aan te horen, zonder te (ver)oordelen. Veel mensen zijn al snel geneigd meer bezig te zijn met wat ze zélf willen overbrengen, dan met wat de ander hen vertelt. Zet jouw eigen mening even opzij, want doordat je druk bezig bent een mening te formuleren, luister je niet goed meer. Luister eerst, en denk daarna pas na over wat je precies tegen de ander wil zeggen. Probeer het verhaal niet steeds alleen aan te vullen met jouw ervaringen, meningen en inzichten. Luister gewoon.

Weer in gesprek met elkaar

Wanneer je goed luisteren lastig vindt, kan ik je helpen om te leren wat jij op jouw manier kunt doen. Ik ben relatietherapeut en persoonlijk coach, en kan jou en/of je partner helpen met verschillende luistertechnieken. We gaan je bewust maken van je eigen luisterskills en deze stap voor stap ontwikkelen. We gaan aan de slag met oefeningen die je direct kunt toepassen, zodat jij en je partner weer oog en oor voor elkaar hebben tijdens gesprekken.

Wil je samen met mij jouw onderzoek doen?

Download artikel

Echt luisteren naar elkaar


Echt luisteren, is het horen van het onhoorbare in het hart van de ander.


Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06 1778 1668   www.jan-van-eck-counselling.nl