Fouten maken: je kunt ervan leren

Iedereen maakt fouten: dat is menselijk. Niemand vindt het leuk om fouten te maken en iedereen gaat er anders mee om. Maar wat zijn fouten eigenlijk? Voor wie is iets ‘fout’? En hoe kun je er dan het beste mee omgaan?

De definitie van fout

Officieel gezegd is een fout een situatie waarin een gewenste toestand niet wordt bereikt omdat één of meer mensen iets hebben gedaan dat niet heeft gewerkt. Een fout betekent dat iets beter kan. Maar wie bepaalt eigenlijk wanneer iets aan jou zou mankeren? Doe je dat zelf, of laat je dat anderen voor je bepalen? Het is belangrijk om voor jezelf na te gaan of je in bepaalde situaties écht fout zat. Het gaat niet alleen om hoe anderen dat zien, maar vooral om hoe jij je erbij voelt. Zie jij het meer als een onbedachtzame beslissing? Dan moet je jezelf vooral niet te veel verwijten. Denk je dat je echt een flinke fout hebt gemaakt? Ook dat is niet erg, er is niemand die nooit een fout maakt. Het gaat erom dat je bedenkt wat je eruit kunt leren. Dat helpt je weer in je persoonlijke groei.

Bang

Waarom zijn we bang om fouten te maken? Dit heeft onder andere te maken met een zekere prestatiedruk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werk, maar ook in ons privéleven. Een groot deel heeft te maken met hoe onze omgeving vroeger met ons omging als we fouten maakten. Denk hierbij aan ouders, leraren of andere autoriteitsfiguren. We zijn eraan gewend dat anderen ons vertellen wanneer we de fout in zijn gegaan. Als kind kreeg je vaak het gevoel dat je faalde, dat je er even niet meer mocht zijn. Dat kan nu nog steeds invloed hebben op jouw reactie wanneer anderen je confronteren met fouten. Misschien schiet je in de verdediging, rationaliseer je dat je een tekortkoming hebt of blijf je eeuwig malen in je hoofd over wat je anders had moeten of kunnen doen, gepaard met een flinke dosis schuldgevoel.

Omgaan met fouten

Het gaat er niet om óf je fouten maakt. Het is immers een gegeven dat je mens bent en dus fouten maakt. Het gaat erom hoe je hiermee omgaat en wat je ervan kunt leren. Dat laatste moet je jezelf wel toestaan. En dat lukt alleen als je je gevoelens erkent. Natuurlijk mag je balen of even in zelfmedelijden schieten. Maar probeer te voorkomen dat je direct jezelf of een ander de schuld geeft. En verdring niet wat er zojuist is gebeurd. Houd jezelf een spiegel voor en kijk het probleem recht in de ogen. Dat is moeilijk en doet in het begin misschien pijn, maar door je gevoelens en emoties een plaats te geven kun je sneller weer verder. Bedenk ook wat het betekent dat je een vergissing hebt gemaakt. Wil het zeggen dat je slecht bezig bent geweest? Nee. Het betekent vaak dat je risico hebt genomen om een bepaalde beslissing te maken. Dat het niet zo uitpakt als je had gewild, kun je juist positief zien. De ‘fout’ zet jou aan tot verdere persoonlijke groei. Je mag jezelf bedanken!

Leermomenten

Het feit dat je een vergissing hebt gemaakt, betekent niet dat je als persoon niet goed zou zijn. Je voelt je misschien een mislukking. Maar het geeft jou de kans om onderzoek te doen,  het zijn leermomenten. Sta eens stil: wat deed ik, en waarom? Hoe kan ik het in de toekomst anders doen en móet ik het wel anders gaan doen? Iedereen maakt fouten, niemand is perfect. Wat is trouwens “perfect”, en wie bepaalt dat? Jij, of anderen? Het gaat erom dat jezelf accepteert zoals jij bent. Hoe gedraag jij je en hoe komt het dat jij denkt dat jij daardoor niet goed genoeg zou zijn? Niemand is volmaakt en andersom wordt dat ook niet van jou verwacht. De enige met die verwachting ben jij. Als je daar inzicht in krijgt geeft dat enorm veel rust.

Wil je samen met mij jouw onderzoek doen?


Het leven bestaat uit fouten maken én deze jezelf kunnen vergeven.

Maya Angelou


Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06 1778 1668   www.jan-van-eck-counselling.nl