Wanneer je mantelzorger wordt..

Wanneer iemand in je naaste omgeving ziek wordt, heeft dit invloed op de persoon zelf, maar ook op de omgeving. Ineens, of geleidelijk aan, moet er van alles gebeuren.

Bij ‘mantelzorg’ denken we al snel aan de zorg voor een fysiek of mentaal aftakelende oudere, maar ‘mantelzorg’ betekent ook zorgverlening voor dieren. En natuurlijk zijn er legio andere scenario’s waarin mantelzorg noodzakelijk is. Denk aan situaties waarin een partner een burn-out heeft, chronisch ziek wordt of anderszins beperkt is. Ook gezinnen waarin een kind een handicap, beperking of een ziekte heeft, wordt er veelal beroep gedaan op de zorg binnen dat gezin. Naast de partnerrol, ouderrol of kindrol krijg je er nu een zorgrol bij.

Rollercoaster
Maar de kans bestaat dat je slechter gaat slapen, oververmoeid raakt en minder tijd hebt voor jezelf, laat staan voor je sociale contacten. Je bent verdrietig, maakt je zorgen, voelt je onder druk gezet of ervaart stress. Natuurlijk weet je dat je goed voor jezelf moet zorgen. Maar ja, die ander heeft hulp nodig en professionele hulp kan niet alles bieden wat noodzakelijk is.

Nieuwe situatie
Hoe houd je jezelf staande en hoe zorg je ervoor dat je er zelf niet aan onderdoor gaat? Je denkt misschien dat er ‘vanzelf’ of ‘later’ meer tijd komt om je met deze vragen bezig te houden. Dat is misschien ook zo, maar tot die tijd cijfer jij jezelf weg. Emoties zijn er wel, maar tijd om er iets mee te doen is er niet. Vaak is er gewoon geen tijd of heb jij je nauwelijks kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie in je leven, of is de situatie zodanig dat je geen keuze hebt. Je bent gehaast, kortaf naar anderen, begint het contact met je partner en kinderen te verliezen, voelt je gespannen en krijgt last van andere fysieke, stressgerelateerde klachten.

Nu is het jouw beurt
Counselling kan je helpen je eigen gedachten, gevoelens en behoeften een plek te geven. Je hoeft niets meer weg te stoppen: het is nu jouw beurt om voor jezelf te zorgen, er voor jezelf te zijn. Dat is heel belangrijk, je kunt immers alleen goed voor een ander zorgen wanneer je ook heel goed voor jezelf zorgt. Je leert ruimte te geven aan je emoties wanneer jij je bijvoorbeeld verdrietig, boos of onzeker voelt, wat rust in je hoofd kan brengen. Je krijgt op jouw manier inzicht in jezelf wat de hele periode van zorg met jou gedaan heeft.

De ruimte die je nodig hebt
Samen gaan we op zoek naar wat jou energie oplevert in plaats van wat jou energie kost. Wat heb jíj nodig? Dit verschilt van persoon tot persoon. Belangrijk is in ieder geval dat er écht naar jou geluisterd wordt. Een luisterend oor, zonder dat mensen uit je omgeving hun eigen mening geven of met hun eigen verdriet op de proppen komen. Ben jij mantelzorger (geweest) en lijkt het erop dat je eraan onderdoor gaat, neem jouw tijd die je nodig hebt. Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je niet goed voor de ander zorgen. Ik neem de tijd die jíj nodig hebt om inzicht in jezelf te krijgen.

Wil je samen met mij jouw onderzoek doen?

Wanneer je mantelzorger wordt...

Géén afscheid!

Ik ben relatietherapeut, en al ga ik eind dit jaar met pensioen, ik blijf actief in het begeleiden van stellen met relatieproblemen en cliënten
die vastlopen in hun persoonlijke ontwikkeling.


Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06 1778 1668   www.jan-van-eck-counselling.nl