Aannames en andere vergissingen

Een aanname is iets wat je denkt of veronderstelt, zonder het te weten. Vaak maak je je eigen verhaal gebaseerd op persoonlijke overtuigingen. Je kunt aannames over jezelf hebben, zoals denken dat je iets niet kunt, of aannames over anderen. Je gaat er bijvoorbeeld bij voorbaat al vanuit dat mensen zich op een bepaalde manier zullen gedragen of hebt aan de hand van je eigen

beperkte informatie en ervaring een verklaring bedacht voor dat gedrag. Vaak ben je je er niet bewust van dat je handelt vanuit je eigen veronderstellingen.

Bezig met jezelf

Soms reageer je op een bepaalde manier op de ander zonder te weten waarom. Je zit te veel in je hoofd en bent te veel bezig met je eigen ervaring van iets. Je hebt dan geen oren naar de beleving van een ander, maar vult de gedachten of gevoelens van iemand zelf in. Vaak neem je hiervoor gebeurtenissen uit het verleden als voorbeeld.

Omgaan met aannames

Vooral hoe je omgaat met veronderstellingen  is belangrijk. Ga je gelijk op je eigen invulling af en ontstaan er conflicten omdat je communiceert op basis van jouw verhaal? Of deel je je aannames met elkaar en ga je hierover in gesprek om dit te toetsen? Het is belangrijk om dit zonder vooroordelen te bespreken en elkaars manier van denken en voelen te leren kennen. Dat betekent

niet dat je een vraag stelt en er vervolgens vanuit gaat dat je weet wat de invulling door de ander is. Neem de tijd om door te vragen totdat je duidelijk weet wat de ander bedoelt. Benader de gesprekken dus met empathie, openheid, geduld en begrip.

Open communicatie

Zodra de communicatie tussen jou en je  partner verloopt op basis van aannames, kan er, doordat je langs elkaar heen praat, een gespannen sfeer ontstaan. De open communicatie verdwijnt en er ontstaat een gevoel van onbegrip dat tussen jullie in staat. Er wordt vaak geen tijd genomen in relaties om écht naar elkaar te luisteren. Beiden hebben het druk, worden geleefd door hun

overvolle agenda’s en komen thuis met hun laatste restje energie. Dat is de situatie die je aantreft. Er is dan weinig tijd en energie over voor een open en eerlijk gesprek en je gaat automatisch reageren vanuit je vooronderstellingen.

Ideaalplaatje

Naast aannames zijn er meer vergissingen die je als partner kunt begaan en die voor problemen binnen de relatie zorgen. Zo fixeren mensen zich vaak op de dingen die de ander niet goed doet en gaan telkens op zoek naar bevestiging daarvan. Ze zien op deze manier alleen wat er mis is met de partner of wat er in de relatie ontbreekt, zonder te kijken  naar wat er wél is. Je hebt een ideaalplaatje wat je wilt dat je partner of de relatie aan voldoet, en door hier steeds mee te

vergelijken word jij (en je partner) steeds ongelukkiger.

Behoeften uitspreken

Ook kan er wrok ontstaan omdat je niet de ruimte hebt om jezelf te zijn in de relatie, omdat je je aan de situatie of verlangens van de ander aanpast, zonder uit te spreken wat je zelf wilt. Uit angst om verlaten te worden druk je dan je eigen behoeften weg. Ook dit kan een aanname zijn. Je kunt of durft jezelf niet te uiten, omdat je denkt dat het moet voldoen aan een bepaald beeld dat je partner van je heeft. Respecteer en gun elkaar daarom de ruimte om ieders verwachtingen en verlangens uit te spreken.

Wil je samen met mij jouw onderzoek doen?


Iemand die jou veroordeelt, veroordeelt niet jou, maar zijn eigen ervaring.

Erik van Zuydam


Jan van Eck Counselling
Krammer 42, 2401 DK Alphen aan den Rijn
06 1778 1668   www.jan-van-eck-counselling.nl